De Dag des Heren klinkt prachtig maar het is de meest verschrikkelijke tijd voor diegenen die de heerschappij van de hemel verwerpen. God gaat afrekenen met al Zijn vijanden. We staan vlak voor deze dag, en niemand op aarde kan hieraan ontsnappen. De enige manier om hieraan te ontsnappen is door van de aarde te ontsnappen. En dat is mogelijk. Dat is de gezegende hoop van Gods kinderen, ja van hen die Jezus uit de hemel verwachten die hen dan zal verlossen van de komende toorn. Dat is wat de Bijbel de gezegende hoop van Gods kinderen noemt. Voor hen die Jezus verwachten is dat de heerlijkste dag van hun leven. Dan zullen we met al onze geliefden verenigt worden, die ons zijn voorgegaan en dan zullen we Jezus zien in al ZIjn glorie en dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht voor Gods kinderen. Maar….. voor allen die Jezus verwerpen en Gods heerschappij van zich af willen werpen zal dit de meest verschrikkelijke tijd op aarde zijn. Wie weigert Christus aan te nemen die Zijn bloed voor jou vergoot, zal moeten buigen voor de Antichrist die jouw bloed zal vergieten. Wees wijs en laat je met God verzoenen door het offer van Jezus. Dan zal Hij jou bergen in Zijn Schuilplaats waar je veilig bent en bewaard zult worden voor de oordelen die over de wereld gaan komen.


  15 replies to "De Wachter 117 – De Dag des Heren"

  • Sigrid Kingly

   Tot de volgende Bijbelstudie, broeder Jaap, als Jezus althans nog niet is gekomen.. 🙂

  • Johannes Pronk

   Was dit een voorteken? De verwoestende orkaan Ian in Cuba en de VS. Ian betekent 'gift van God'. Jezus komt spoedig!

  • Ron Moes

   We moeten eerste even iets vast stellen zodat iedereen kan begrijpen wat ''de opname'' betekend. 1. onze Here Jezus verteld over de wijngaard, dat er dienaren worden gezonden naar de mensen die de wijngaard onder toezicht hebben gekregen, daarna stuur de eigenaar ''God'' zijn zoon en die werdt vermoord. Merk op dat de wijngaard het eigendom van God is. 2. Onze Heer verteld over gezond gewast dat samen met het onkruid opkomt zodat het makkelijk eruit getrokken kan worden als het rijp is. (rijp = de beschaving) en op de brandstapel gegooid wordt. Deze twee voorbeelden duiden ook op het erfdeel dat WIJ christenen krijgen, de aarde wordt ons domijn! Deze opname betekend dat iedereen in die leeft zoals Jezus dat wil opgenomen word in het levensboek. Als je kijkt van Genesis tot en met Openbaringen dat zie je dat de beschaving gezuiverd wordt, dit is het verborgen plan van onze Heer. Want het hele plan om vanaf het begin de boom van de kennis van goed en kwaad te plaatsen in het hof van Eden IS zodat de mens zou gaan leren wat goed en kwaad is. Als God dat anders wou had hij Adam en Eva dat geleerd op zijn tempo! Zelfs als de grote afrekening plaats vind op het dag des oordeels, de verschrikkelijke dag des Heren zal na 1000 jaar nog een deel van de overgebleven mensen DIE de dag des oordeels door gekomen zijn vernietigd worden! Je ziet hoe lang het duurt heeft om de mens naar de hand van Jezus Christus te zetten, bijna ~7000 jaar = 1 week voor onze Heer als je de ratio van God tot mens weet. Het laatste wat ik erover wil zeggen is stop met lineair denken, Jezus ziet niet horizontaal het verloop van de mens maar tegelijkertijd. De factor tijd is totaal niet relevant voor onze Heer, DIT is waarom God zei: '' Uit dit geslacht zal een kind geboren worden die de kop van de slang zal vermorzelen'' Alles wat daarna kwam wist God al en is niet eens te begrijpen voor mensen, ''Een plan'' JA Gods verborgen plan. Gods zegen broeder Jaap, de Heer is met jou.

  • Patrick

   Alweer over de zogenaamde opname voor de verdrukking??? Hij denkt als ik het maar vaak genoeg herhaal dan gaan mensen het vast geloven…😂
   Bereid je voor op ge grote verdrukking mensen! Samen staan we sterk! 💪

  • Heleen Otto

   Wij weten niet precies wie die vijanden zijn , ja n beetje …maar de Here weet t heel precies ….

  • Heleen Otto

   Ik zie ook dat de oordelen van zijn vijanden al n heel klein beetje zijn begonnen …..🌹machtig zijn de woorden van onze Here Jezus Christus…

  • Paul Vissers

   In de vorige Wachter wekt Jaap de indruk met de uitleg over de 10 maagden dat er voor een wedergeborene voorwaarden aan verbonden zijn om mee te mogen. Misschien kijkt Jaap tegenwoordig meer naar Perry Stone dan Jd Farag ,hij gaat in deze niet bij de doctrine door Apostel Paulus uitgelegd . Jaap plaats de uitleg van de maagden op de verkeerde groep in de verkeerde tijdsperiode. PAST OP DAT GIJ NIET MISLEID WORD

  • Jaap Helder

   de oordelen zijn er nu al vind ik

  • Jaap Helder

   deze boodschap is hoopgevend maar ook niet mooi.Vooral als Je geliefden bijvoorbeeld niet geloven

  • Elly Van Dreumel

   Amen! Mooi duidelijk ! Gods zegen Jaap 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Maranatha!

  • Ype Visser

   Leeuwarden Maranatha

  • Gerrit Nha Trang

   Prachtig Jaap! Jij brengt hoop en vreugde in onze harten via Jezus onze Verlosser! Amen.

  • Bernardine van Dijk Niels

   Dank je Jaap. Vraag: Komt de Here Jezus dan terug op een verdorven aarde? Hoe moet dat dan weer goed komen?

  • devingervangod

   Zo duidelijk 🙏❤️🕊😄💪🔥Blessings en Hr Gr van ons !!🌅📯 ‘Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.’
   ‭‭Jesaja‬ ‭24:5-6, 21‬ ‭HSV‬‬

  • Strijder

   AMEN AMEN AMEN DANKJEWEL JAAP FIJN OM JOU STEM WEER TE HOREN GOD BLES JÓU GOD IS GREAT HALUJA DON'T GIVE UP THE FIGT WAKE.UP LOVE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.