Jeremia was een bijzondere profeet die door God geroepen was vanaf de moederschoot. Veel mensen kennen Jeremia 29:11, waarin God een heerlijke belofte geeft, dat heilzame gedachten over ons koestert. Maar velen lezen het hele boek niet, waarin Jeremia met een bloedend en brandend hart Gods volk oproept om zich te bekeren en tot hun God terug te keren. Het werd hem niet in dank afgenomen en velen wilden hem het zwijgen opleggen, want ze wilde de waarheid niet horen. Wat dat betreft lijkt deze tijd wel heel erg op de tijd van Jeremia, en ook ik zie dezelfde reacties van velen die de waarheid niet kunnen verdragen en de boodschappers het zwijgen op willen leggen, en zijn strijd was vooral met de religieuzen.

En ja, je kunt de boodschapper het zwijgen opleggen, maar de boodschap nooit, want het is het ware Woord van God, het woord der waarheid, dat altijd zal zegevieren. Mijn gebed is dat dit woord je de ogen zal openen voor Gods hartenklop in de boodschap van Jeremia, want dat is uiteindelijk wat God koestert in Zijn hart, om ons een hoopvolle toekomst te geven. Laat je inspireren door deze uitdagende boodschap. Jaap Dieleman

Zie de ongecensureerde versie van al onze filmpjes op https://ontzagwekkendnieuws.nl/ Maak deze site tot je favoriete kanaal en meld je aan voor de nieuwsbrief, dan krijg je een melding als er weer een nieuw filmpje is.

Klik voor de activiteiten van de bediening van Jaap Dieleman hier:
Hier vindt u ook onze webshop waar u mijn boeken vindt.
https://shop-heilbode.nl/

Hier vindt u info over onze projecten in India
https://www.abbachildcare.org/

En help ons door ons werk te steunen:
https://shop-heilbode.nl/doneren/

Wilt u Eyeopener magazines bestellen kijk dan hier:
https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-…


  29 replies to "De Wachter 61 – Jeremia – Gebroken Vaten"

  • Lydia De Wijs

   GOD beproefd voor dat hij je aanneemt,Gods zegen komt ook en beschermt ons ,alles op Gods tijd,wees allerd,
   Strijd de goede strijd des geloofs
   Psalmen 91wij schuilen bij Hem in geloof,

  • Richard Nierkens

   Amen! Kom Here Jezus Christus kom spoedig, zolang U nog wegblijft, spreek door Uw échte dienstknechten! Het gaat om U alleen Heer!!!

  • Happy End

   Krachtig en mooi gesproken 🙏

  • Happy End

   Lieve broeder Jaap,
   U bent een man naar mijn ❤️.. de woorden die u spreekt zijn zo waarachtig en krachtig. Geen nonsens, maar straight to the point.

   Er zijn nog zoveel ch**rist**enen op het brede pad en daar maak ik me ontzettende zorgen om.

   In C***ris**tus zijn we meer dan overwinnaars. In C***ris***tus ( in de kracht van J….e …. **zus ) kunnen wij de zonde overwinnen, alleen dat moet je dan ook zelf willen. We worstelen nog steeds, maar J***e. Zus helpt je en G…od kijkt naar je hartgesteldheid.

   We kunnen niet van twee tafelen eten en zeggen dat we van de H**….ere houden en tevens met onze buurvrouw in bed kruipen.
   Het is volharden en op zijn smalle pad blijven in Zijn kracht ( lukt ons niet alleen )

   Dus daarom maak ik me zo’n zorgen om de once saved always saved doctrine .
   Dank voor uw woorden broeder … 🙏

  • Veri Tas

   ZIJN ER TWEE OPNAMES??
   Volgens bepaalde schriftgeleerden zijn er niet 1 maar zelfs 2 opnames uit
   2 Thessalonicenzen 2 te halen. Laten we ze onder de loep nemen:
   ———————–
   1) vers 2 = de komst van de Here en onze vergadering met Hem. Deze vindt plaats NA de openbaring van de antichrist.
   2) vers 7 = het wegnemen van de weerhouder. Deze vindt plaats VOOR de openbaring van de antichrist.
   ———————-
   1) De opname bij de komst van de Here wordt door Paulus in
   1 Thessalonicenzen 4 verder uiteengezet. Hierin stelt hij dat bij de komst van de Here; de levenden tegelijk met de opgestane doden opgenomen worden. Belangrijk om te weten is: dat Paulus (niet wetende het uur van Jezus' komst) zich schaart bij de levenden die dan eventueel opgenomen worden bij de komst van de Here. Lees maar mee:
   1 Thessalonicenzen 4: 17
   "Daarna zullen WIJ, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (de gestorvenen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn"
   Ook is het belangrijk om te weten dat de opname,bij de komst van de Here, NA de verdrukking is. Paulus schrijft hier hetvolgende over:
   2 Thessalonicenzen 2 : 8 "De Heere zal hem (de antichrist) verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst"
   +++++++++++++++
   2) Over de opname van het wegnemen van de weerhouder wordt in de bijbel weinig tot niets vermeld,het is dan ook een opvatting die door schriftgeleerden uitgewerkt is. Zij stellen dat het de opname van geestvervulde Christenen is,die ervoor zorgt dat als zij weggenomen worden; de antichrist geopenbaard kan worden.
   2 thessalonicenzen 2: 7-8
   "Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
   En dan zal de wetteloze geopenbaard worden"
   Het wegnemen van de weerhouder vindt dus plaats VOOR de openbaring van de antichrist.
   ××××××××××××××
   Paulus hield het dus voor mogelijk dat hij de tijd van de antichrist mee zou kunnen maken en levend opgenomen zou kunnen worden bij de komst van de Here. (het uur dat alleen de Vader kent)
   Hiernaast zegt hij niets over een eventuele mogelijkheid dat hij,of de geadresseerden,ook VOOR de verdrukking,bij het wegnemen van de weerhouder,opgenomen zouden kunnen worden,ondanks het feit dat hjzelf een geestvervuld Christen was. Dit toont aan dat hij het wegnemen van de weerhouder totaal niet als potentiële opname voor hemzelf of andere Christenen heeft bedoeld en gezien.
   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
   Aangezien de bijbel ook nergens openlijk spreekt over een opname voor de verdrukking en het feit dat er al een opname voor Christenen bestaat,namelijk die bij de komst van de Here (na de verdrukking),maakt de toch al flinterdunne theorie van de opname van de geestvervulde Christenen,in de vorm van het wegnemen van de weerhouder,niet aannemelijk.
   ##############
   Eindconclusie:
   Als de geestvervulde apostel Paulus dacht dat als hij levend opgenomen zou worden,dat het NA de verdrukking,bij de komst van de Here plaats zou vinden,
   wie zijn dan die leraren die zeggen dat als ZIJ levend opgenomen worden,dat het VOOR de verdrukking,bij het wegnemen van de weerhouder plaats zal vinden? waar menen zij hun autoriteit vandaan te hebben?

  • rinotrip

   Dank u voor deze mooie morgen…

  • Jimmy Stewart

   De komst van de antichrist is nabij. De bijbel vertelt ons dat we grote verdrukking zullen ondervinden,maar SAMEN STAAN WE STERK 💪💪💪💪

  • ldjtje

   Erg bemoedigend weer en de boodschap lijkt somber, maar we kennen allemaal het eind. Volhouden allemaal. Gods zegen toegewenst. 🙏

  • Anti refo

   Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. NIET voor een IEDER, Gods Woord is geadresseerd! Zie vers 10 'ulieden zal Ik bezoeken', door Woord en Geest.

  • jozef vandenberghe

   Amen, goedheid gerechtigheid en waarheid ✝️ 🌟 ❤️

  • Fred de Vries

   Dit is even wennen, Jaap!

   Omgeving is anders, akoestiek is anders…boodschap is wel hetzelfde. Het is maar goed dat je even erbij zegt dat je op de Betteld zit, want ik was bang dat je al was opgenomen en je vanuit daar deze filmpjes maakte.

   Dan hadden wij hier toch een serieus probleem gehad…

  • Nico Versteeg

   Geachte Hr. Dieleman,
   ik volg uw filmpjes al geruime tijd en ik kan er erg van genieten. Maar…de tekst uit Jeremia 29:11 gaat niet over ons. Het gaat niet over de “kerk” wat geen gebouw of bepaalde denominatie is, maar “de kerk” bestaat uit wedergeboren christenen, waar ook ter wereld.
   Jeremia 29: 11 gaat over het volk Israël.
   Natuurlijk zien wij het karakter van God in dit vers, heel duidelijk. Maar het gaat niet over ons maar over Zijn volk Israël.
   Ten tijde van Jeremia bestond “de kerk” nog niet, het was toen nog een mysterie.
   Dat mysterie wordt pas bekend gemaakt in de brieven van Paulus.
   Het gaat over Israël. Een juiste verdeling van Gods Woord is belangrijk. Althans dat zegt de Bijbel zelf.
   Vriendelijke groet.

  • Inez Trommelen

   Prijs de Heer .. het volk en de religie , van Noach tot ,, Openbaring hebben ze het helaas nooit begrepen .. geen vertrouwen in wat ze niet kunnen zien .. helaas . vertrouw onze God ,, en zijn Zoon ,, de Messias ,Jezus Christus ,, onze genezer ,, Lieve mensen ,, neem ,Nooit dat vieze wetenschappelijke van Gods kinderen gemaakte vaccin .. Vertrouw op God Psalm 91 .. God bless > peace

  • Christiane Willems

   Geweldig om de waarheid te horen !!!! God zegene en beware u en je gezin broeder !!!

  • Si Blessed

   Br Jaap wat een geweldige dienst in Anjum. Ga vooral door met Gods werk.Het is onze taak om het evangelie door te geven. Wij doen wat God van ons vraagt God's Zegen 🙏

  • Foekje Peters

   Je hoeft je eige niet te verdedigen jaap

  • Jac Mei

   De dispensatie theorie is gevaarlijk.
   =================
   Het genadetijdperk zal pas ten einde zijn als God's wraak begint. Dus niet ten tijde van de antichrist. Hoewel de satan u dit wel wil doen geloven.

  • DemonHunter 🗡✡

   BESTE Jaap goed dat je de overheid in twijfet trekt.Ze doen meer kwaad dan goed met hun ongoddeliik beleid inderdaad wordt de mensheid wereldwijd klaar gemasseerd en met leugens en.angst gecontroleerd.Maar val niet zelf in een valkuil. God heeft nog steeds alles in zijn handHij lacht en bespot de plannen van de vijand.Kijk maar langzamerhand dringt bij velen het besef door zowel bij gelovigen als ongelovigen dat ze massal misleid worden Vaccins werken niet afdoende kijk naar Israel die al een voorproefje neemt op hun toekomstige valse verbond met de Antichrist als je het derde Vaccin met rotzooi daain niet neemt wordt je gezien als niet gevaccinneerd.zei lopen helaas voorop in deze waanzin.Zelf ook.Corona gehad ben een zogenaamde risicopatient. HEB MET 4 kinderen steeds avondmaal gevierd onder het uitspreken van wij.krijgen geen Corona en als we het krijgen zullen we geen enkel negatief gevolg hier van heben.We hebben het allemaal gekregen en niks nadelig ondervonden.Binnen 3 dagen geen enkel synptoom meer waar te nemen. Maak je niet druk binnen afzienbare tijd is dit zielige plan van de duivel passee.En zal Onze God Jahweh nog vele harten aanraken en een ongekende Oogst van zielen toevoegen aan de Hemelse scharen.Loop niet vast in alle eindtijd theorieën. ALLLEEN DE VADER WEET WANNEER JEZUS ZIJN BRUID GAAT HALEN.Inderdaad het kan morhen zijn maar ook over een jaar of decennia.Gebruik het niet als escape wees duidelijk tegenover je medemens getuig en doe de werken van JEZUS verblijd je wees niet bang voor vervolging vertel schaamteloos de waarheid.Lach de leugenaars uit Wat denken ze wel hij die in ons is is sterker dan die in de wereld is die reeds overwonnen is.Gelovigen ga in.je autoriteit staan wij hebben geen geest VAN lafhartigheid gekregen maar een van vrijmoedigheid .Jaap je bent mijn broeder ik respecteer je vrijmoedigheid blijf in Balans allemaal waar dat er veel aan de HAND is en dat de bijbel dit voorzegt Maar wees meer als je Vader ontmasker de vijand maar lach hem nog meer uit Hij die troont in het noorden wil dat zijn kinderen zijn navolgers zijn en niet overstuur raken van alles wat er op de wereld gebeurt.Ik ervaar diepe vrede en vreugde.geprezen zei onze schepper Heer en Heiland de onvoorstelbare grote God Die iedereen recht zal doen .Wat mogen we ons verblijden

  • Tanja De Vreugd

   Deze mensen zijn helemaal bezeten voor allerlei verschillende door santan ik ben blij dat ik Jezus hebt aangenomen broeder anders had ik hier niet gestaan ik had Jezus heeft mijn ook gered mij verlossen moet juist hele woord gaan lezen het hele woord het hele woord voor Jezus Christus moeten ze lezen anders is zijn hun van antichrist als ze hun niet geloven wat deze dingen gebeurd dan is het heel erg dom ze moeten hun bekeren of terug gaan naar het kruis van Jezus Jezus heeft de enige die dat kan die ons kan verlossen er is er maar één je een broeder je hebt gelijk deze dingen moeten ook gebeuren maar er zijn veel leugens in de wereld daarom vertrouw ik op de heer Jezus heeft veel dingen voor mij gedaan ik ben verlost van antidepressiva en hij heeft mij gered en ik laat mij niet mij ompraten door deze mensen van de satan afkomt en ik weet precies wat voor mensen het zijn in de geest deze mensen willen dwingen en dreigen en opdringen ons te laten vaccineren maar dat is niet juist want van onze heer Jezus dit is voor tegen het woord van God en zijn veel christenen die al gevaccineerd zijn die tegen het woord van God ingaan daarom probeer ik al mijn broeders zusters om deze dingen te vertellen dat het niet van juist is dit is een giftige slang dit is vanSatan die geeft voor de slang heeft gemaakt heb en nog veel meer dingen ik heb een openbaring gehad van de heer vorige week dat heel veel mensen niet in geloven en vertrouwen op Jezus Christus dat ze afgewezen zijn afgedaald afgedwaald door deze dingen

  • Jac Mei

   Dhr Dieleman heeft het vaak over de opname voor de verdrukking, maar volgens de bijbel kan de opname niet voor de verdrukking zijn.
   Lees maar mee:
   (1 Thessalonicenzen 4: 15-17) hierin staat dat de doden in Christus eerst moeten opstaan, voordat de levenden samen met hen opgenomen worden.
   (Openbaring 20: 4) hierin staat dat er christelijke martelaren zijn, die de grote verdrukking hebben meegemaakt en aan de eerste opstanding deelnemen. Aangezien de opname pas na de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking kan zijn, is de opname voor de verdrukking onmogelijk.
   =======================
   "Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst"
   (1 Korinthe 15: 22-23)
   =======================
   "Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan"
   (1 Thessalonicenzen 4: 15)

  • Mar B

   AMEN!💯❤❤❤❤❤ MOOI vanuit GOD,S WAARHEID!……..GOD,S RIJKE ZEGEN VOOR U EN UW FAMILIE.🔥🔥🔥🔥👑🕊

  • Winna ten Broek

   HalleluYah amen.

  • Moniquehvs HogendoornvS

   Dank u voor deze ztunami waarschuwing.
   In veel landen zijn zeer erge dingen aan de hand. Oorlog rampen, vanmorgen hoorde ik over Italië verplicht V bewijs.
   Kinderen v dwang.
   Het lijkt toch echt op het invoeren van het merkteken.

  • Elly Van Dreumel

   Amen! De waarheid zet je vrij .je verteld de waarheid maar mensen geloven liever de leugen …Gods zegen ! 🙏🙏🙏

  • Yvonne Visser

   Ik dank de Heer voor de scherpte van het zwaard de heilige Geest

  • dan1979geboren

   Beste Jaap, als eerste geniet van uw mooie tijd op de Betteld. Ik ben daar ook heel vaak geweest vooral in mijn kinderjaren. Altijd gezegende en fijne tijd gehad daar. Het is inderdaad zoals uw voorbeeld van Jeremia tegenwoordig heel lastig om tegen de stroom in te gaan. Zeker in de wereld. Je mag geen kritiek hebben op bepaalde ontwikkelingen zoals thema s als transgenders, of vraagtekens bij het vaccineren van gezonde mensen. Maar ook in kerken zie je dat bepaalde wereldse gedachten en ideeën de kerk binnengehaald worden. Denk aan het inzegenen van homo paren in de kerk. En daar mag je al bijna niks meer van zeggen of denken. Of men reageert zoals men reageerde op de profeet Jeremia. Men wil de gezonde leer niet meer verstaan.

   Dank voor uw mooie toelichtingen toespitsing op de ontwikkelingen in de huidige tijd. De Heer komt spoedig om Zijn bruidsgemeente te halen.

  • Frans Annie

   Amen bedankt

  • A. Mijnsbergen

   Bedankt Jaap voor deze ijzersterke uitleg, en alle leugens van deze tijd bij naam noemt. Gods zegen!

  • Elly Van der burg

   Bedankt broeder Jaap dat jij de waarheid durft te preken. Er zijn er maar weinige die je hierover hoort.
   Maar wij kunnen uitkijken naar de komst van onze Heer Jezus Christus, Maranatha 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.