Het MYSTERIE van de Opname

Deel 2. Gods Mysteries

Het mysterie van de Opname, een van de meest bijzondere mysteries in de Bijbel! Door de grote hoeveelheid aan theorieën en denkbeelden omtrent dit mysterie, worden velen heen en weer geslingerd en weten niet meer wat men wél of niet zou moeten geloven. Jaap Dieleman neemt u in deze studie mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor het mysterie van de opname.

Deze opname is de gezegende hoop van allen die Jezus tot hun heil verwachten. Het is geen hersenspinsel, maar een goddelijke belofte, dat er een generatie komt, die de dood niet meer zal zien, maar in een ogenblik getransformeerd wordt, een onsterfelijk lichaam krijgt en weggevoerd wordt naar de Heer om voortaan voor altijd bij Hem te zijn.

Wist u dat wij de generatie zijn die dit zal meemaken? Daarom zeggen wij: Kom Here Jezus kom! En Hij antwoord: Zie, Ik kom spoedig! Een indringende en actuele studie voor iedereen die houvast zoekt in deze onzekere tijden.

1 – Opnames in de Bijbel : Zondag 26 Februari
2 – Gods Mysteries : Zondag 5 Maart
3 – Leven in verwachting : Zondag 12 Maart
4 – De grote ontsnapping : Zondag 19 Maart
5 – Het feest van de koning : Zondag 26 Maart
6 – Hoe zouden we dan leven? : Zondag 2 April

Extra notities
https://tinyurl.com/extra-notities

U kunt de elke aflevering ook als MP3 geluidsbestand downloaden
https://tinyurl.com/mysterievandeopname

Meer informatie?
Ga naar https://heilbode.nl


  7 replies to "Het MYSTERIE van de Opname / 2. Gods Mysteries"

  • Jenny Deuling

   … ware woorden, Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, nu en voor altijd bij Hem, met Hem, op weg naar God, onze hemelse Vader, wij Zijn innig geliefde kinderen, in Jezus verbonden … morgen komt de Messias ( boek van A.F. Troost )

  • Cor Sillen

   Helaas zullen er weinig Europese christenen erbij horen. Een IEDER die in Jezus gelooft zal behouden worden Joh. 3:16; Jezus leerde in het Onze Vader namelijk : Uw Wil geschiede in de Hemel en op de aarde. Christenen in alle kerken bidden nu : Nee heer niet uw maar Onze wil dient te geschieden. Ezechiel 38/39 is in vervulling aan het gaan in de laatste dagen. Gog, Magog en Gomer en nog anderen worden samengevoegd om een supermacht te worden in de latere oorlog tegen Israël, waarin de westerse haken die geslagen worden om dit te doen niet meer van wereld belang is. De kerken bidden en tonen in hun steun duidelijk dat dit NIET in vervulling mag gaan. Een Koninkrijk tegen zichzelf verdeelt kan niet blijven bestaan, Jezus belooft echter een eeuwigheid. Als een Wereldleider Gods principes in de strijd heeft betekend dit dat Gods Geest vaardig is in deze oorlog. Welk beleid steunt U ? https://youtu.be/I-FjJnFpuwQ

  • CD

   Dank je wel JAAP voor jou uitleg je visie, wat ik niet begrijp is waarom er in de kerken niet over de openbaringen gesproken wordt hoop dat het toch een keer gebeurt GOD BLES JÓU GOD IS GREAT HALUJA

  • Kees Abspoel

   de zalige hoop duidelijk uitgelegd en bevestigd. Maranatha!

  • Sandra

   Aangename en duidelijke podcast, waarvoor dank. 🙏 ❤

  • Mel theodore Aka

   1 Ik Kacou Philippe, slaaf van Jezus Christus, ik stop er nooit mee van u uit te nodigen tot wijsheid. Doe niet dezelfde zonden van Israël tegen de profeten zoals Rome tegen de heiligen. Door mij te vervloeken, en mij een demon, een antichrist te noemen en wat ik preek een nivaquine prediking is … weet dat het aan God is dat je het doet. Ik was heidens en op 24 april1993, door een visioen, kreeg ik de opdracht en de volgende dag terwijl ik met mijn familie zat, werd ik in een woestijnland in visioen vervoerd en kreeg ik opdracht het oordeel te verkondigen. En het was na deze twee visioenen dat ik voor de allereerste keer naar de kerk ging. En als je met de Bijbel in ieder geval niet kunt tegenwerpen, wat ik preek, moet je stil blijven! Belast je niet met vervloekingen! [Nvr: De gemeente zegt: “Amen!”]. Ik ben nog nooit in een seminarie of bijbelse vorming geweest, ik lees de boeken niet van je zogenaamde christelijke boekhandels, want Hij die mij heeft gestuurd, is met mij. God is soeverein! Hij kan gebruiken wie Hij wil en als je een kind van God bent, moet je dat erkennen. Aan het begin van de kerk laat Hij de apostelen en discipelen vervuld met de Heilige Geest en zal Saul van Tarsus, een vervolger van christenen kiezen om met de hele wereld te spreken. En op 24 april 1993 koos diezelfde God een heiden, op dat ik voor de mensheid de redding was. Als je een kind bent van God, wat zal je zeggen, slechts: “O God, dat jou wil wordt gedaan”. [Kc.2v26] [Kc.3v27] [Kc.6v16]

   2 Nu wil ik naar Ivoorkust komen om aan te vullen wat ik al gezegd heb: Bij geboorte is dit land de soort van hen geboren in koninklijke paleizen. Bos, kelder, zee … En dit alles zorgde ervoor dat de omringende landen zich voor haar buigen en in haar velden dienen. Burkina was een slaaf in haar velden en voogd van haar huis. Ze transformeert de olie van Nigeria en geeft stroom tot verder dan haar buren. Al de vogels van de hemel kwamen al de dieren van het veld van ver weg en vonden hun plaats aan zijn zijde. Genade en macht en glorie daarover waren alsof God onrechtvaardig was. Zeker, God verwacht veel van haar. Maar toen ze sterk werd, koos ze de weg van de goddelozen, degenen die God haten en wier geheugen elke dag wordt gewist door vulkanen, overstromingen, cyclonen, terrorisme, aardbevingen en oorlogen.

  • Landry Dekao

   36 En als je een meisje neemt dat een man heeft bevallen en haar zonder bruidschat heeft onteerd, het is te zeggen, je slaapt met haar zonder bruidschat, of ze het nu wilde of niet, dan ben je een rover en de Bijbel zegt dat de rovers niet naar de Hemel zullen gaan. Als een zwervende kip een voogd heeft, dan is er geen meisje die er geen heeft. En ik zie niet hoe deze mannen zich hebben bekeerd en herders zijn in de Evangelische kerken. Het is in het huis van uw echtgenoot dat u je maagdelijkheid moet verliezen, anders zijt u een vervloeking voor uw ouders en voor de hele aarde. En een man heeft geen recht om te slapen met een vrouw die hij niet heeft gebruid schat. Zo'n man is een vervloeking voor zichzelf, voor zijn huis en voor de hele aarde. [Nvr: De gemeente zegt: «Amen! »]. [Kc.18v8] [Kc.52v6]

   37 Het meest eerbare ding dat God een vrouw heeft gegeven is haar maagdelijkheid. Dit is meer kostbare dan elke graad die de school kan geven. En het is een eer voor een man om te zeggen dat ik met een maagd ben getrouwd, die geen man heeft gekend. En daarom is het een eer voor een vrouw om te zeggen dat ik, behalve mijn man, niemand op aarde zal kennen. [Nvr: De gemeente zegt: «Amen! »].

   38 In het Oude Testament, als u een vrouw onteerd, bent u verplicht om haar als vrouw te nemen. En als er een huwelijk was, werden de tekenen van maagdelijkheid aan de oudsten gegeven als getuigenis. En op de dag van de bruiloft mag de bruid zich alleen in wit kleden als zij maagd is. Wit is het symbool van zuiverheid en maagdelijkheid. En de bruidegom de sluier heffende van zijn toekomstige vrouw, hetgeen betekent dat hij de eerste persoon zal zijn om deze vrouw te ontdekken. In Israël bijvoorbeeld kan een vrouw die al onteerd is, zichzelf op de dag van haar huwelijk niet wit zetten. En ze kan geen sluier dragen als ze al een andere man in haar leven kende. Nu zien wij vandaag overal een vrouw die al onteerd is in een witte jurk, het schaamt ons die weten wat de witte jurk betekent. En als een vrouw dit doet, is het een bedrog voor God. Een hoer in een witte jurk en zelfs gesluierd, is het beeld van een Katholieke, Protestantse, Evangelische en Branhamistse kerk. [Nvr: De gemeente zegt: «Amen! »]. Dit is oneerlijk!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.