ABC – Evangelie

Admit your a sinner
Geef toe dat je een zondaar bent.

Romeinen 3:23 – Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God
Romeinen 6:23 – Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Belevieve Jesus is Lord
Geloof dat Jezus de Heer is

Romeinen 10: 9/10 – Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Call upon His Name
Roep Zijn naam aan

Romeinen 10:13 – Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.