Jaap Dieleman deelt zijn visie op de opname van christen voor de terugkomst van Jezus.

Kijk voor meer video’s op: http://cip.nl/video/


  13 replies to "Wel of geen opname?"

  • Kleine Vuurvlinder

   Psalm 68 Juich voor de Heer, want Heer is zijn naam. Vader van wezen, beschermer van weduwen, dat is God in zijn heilige woning. God geeft de eenzamen een thuis en laat gevangenen ontsnappen…maar opstandigen blijven in eenzaamheid achter… Bij uw uittocht, o God, aan het hoofd van Uw volk … beefde de aarde en viel een stortvloed uit de hemel neer. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen, vluchten zijn haters voor zijn aangezicht. Als rook verwaaiend op de wind, als was, versmeltend in het vuur, zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg. Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, zij breken uit in jubel voor God en uitgelaten vieren zij feest… en dit doen ze nadat Amos : 8 : 7-13 is vervuld…
   Wees een waakzame bruid, een pure bruid. Vraag elke dag om vergeving en schenk vergeving. Lees de Heilige Schrift en : Jakobus 1 : 22 Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar; anders bedriegt u uzelf. (Herlees de brieven van Petrus, Jacobus, Paulus en leef volgens Zijn geboden) Vraag als je de bijbel gaat lezen de hulp van de Heilige Geest. 2 Petrus 1 : 20-21 Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege. Het is de Heilige Geest, die doet begrijpen en de verborgen lagen in de Bijbel hult en verhult.1 Johannes 4 : 1 Ja, ook als je de Heilige Geest hebt ontvangen, moet je de geesten blijven onderscheiden: 1 Koningen 22 : 22 Ik ga eropuit en word een leugengeest in de mond van al zijn profeten… Herken de tekenen van de tijd en geloof in God Zijn oneindige barmhartigheid en liefde voor wie Hem beminnen.

  • Jairzinho Jansen

   Er komt geen opname. Ik heb ook jaren lang in deze leer gelooft, maar dit klopt niet. Het is een dwaalleer

  • Veri Tas

   ZIJN ER TWEE OPNAMES??
   Volgens bepaalde schriftgeleerden zijn er niet 1 maar zelfs 2 opnames uit
   2 Thessalonicenzen 2 te halen. Laten we ze onder de loep nemen:
   ———————–
   1) vers 2 = de komst van de Here en onze vergadering met Hem. Deze vindt plaats NA de openbaring van de antichrist.
   2) vers 7 = het wegnemen van de weerhouder. Deze vindt plaats VOOR de openbaring van de antichrist.
   ———————-
   1) De opname bij de komst van de Here wordt door Paulus in
   1 Thessalonicenzen 4 verder uiteengezet. Hierin stelt hij dat bij de komst van de Here; de levenden tegelijk met de opgestane doden opgenomen worden. Belangrijk om te weten is: dat Paulus (niet wetende het uur van Jezus' komst) zich schaart bij de levenden die dan eventueel opgenomen worden bij de komst van de Here. Lees maar mee:
   1 Thessalonicenzen 4: 17
   "Daarna zullen WIJ, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (de gestorvenen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn"
   Ook is het belangrijk om te weten dat de opname,bij de komst van de Here, NA de verdrukking is. Paulus schrijft hier hetvolgende over:
   2 Thessalonicenzen 2 : 8 "De Heere zal hem (de antichrist) verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst"
   +++++++++++++++
   2) Over de opname van het wegnemen van de weerhouder wordt in de bijbel weinig tot niets vermeld,het is dan ook een opvatting die door schriftgeleerden uitgewerkt is. Zij stellen dat het de opname van geestvervulde Christenen is,die ervoor zorgt dat als zij weggenomen worden; de antichrist geopenbaard kan worden.
   2 thessalonicenzen 2: 7-8
   "Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
   En dan zal de wetteloze geopenbaard worden"
   Het wegnemen van de weerhouder vindt dus plaats VOOR de openbaring van de antichrist.
   ××××××××××××××
   Paulus hield het dus voor mogelijk dat hij de tijd van de antichrist mee zou kunnen maken en levend opgenomen zou kunnen worden bij de komst van de Here. (het uur dat alleen de Vader kent)
   Hiernaast zegt hij niets over een eventuele mogelijkheid dat hij,of de geadresseerden,ook VOOR de verdrukking,bij het wegnemen van de weerhouder,opgenomen zouden kunnen worden,ondanks het feit dat hjzelf een geestvervuld Christen was. Dit toont aan dat hij het wegnemen van de weerhouder totaal niet als potentiële opname voor hemzelf of andere Christenen heeft bedoeld en gezien.
   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
   Aangezien de bijbel ook nergens openlijk spreekt over een opname voor de verdrukking en het feit dat er al een opname voor Christenen bestaat,namelijk die bij de komst van de Here (na de verdrukking),maakt de toch al flinterdunne theorie van de opname van de geestvervulde Christenen,in de vorm van het wegnemen van de weerhouder,niet aannemelijk.
   ##############
   Eindconclusie:
   Als de geestvervulde apostel Paulus dacht dat als hij levend opgenomen zou worden,dat het NA de verdrukking,bij de komst van de Here plaats zou vinden,
   wie zijn dan die leraren die zeggen dat als ZIJ levend opgenomen worden,dat het VOOR de verdrukking,bij het wegnemen van de weerhouder plaats zal vinden? waar menen zij hun autoriteit vandaan te hebben?

  • Tom Hendrix

   De opname staat m.i. ook in 1 Cor. 15:51.

  • jan jansen

   Als de bazuin gaat komt het oordeel! Opname bestaat niet, is zeer recentelijk uit de 18e eeuw

  • Tuco Ramirez

   NIEUWS OVER DE OPNAME!
   de onthoofde christenen uit openbaring 20: 4-5 hebben de grote verdrukking meegemaakt en nemen deel aan de eerste opstanding. Tijdens de opname van 1 Thessalonicenzen 4: 16-17 is de opstanding van de gestorvenen in Christus eerst. Daarna pas zullen de levenden met hen opgenomen worden. Conclusie: de opname kan niet voor de verdrukking zijn.

  • RobinDushi

   En ineens liet CiP het ware gezicht zien afgelopen week.
   Jullie hebben samen met de roddel en achterklap kranten Jaap Dieleman tot op het bot afgemaakt.
   Godzijdank is Jaap niet afhankelijk van dit menselijke oordeel! 🙏

  • trude hijmering

   THESSOLONIECENZEN 4;13 TM 18 aangaande de dode laten wij u niet in het ongewisse

  • trude hijmering

   TESSALONIECENZEN 1 VERS 13 TM 18

  • Tina Reinbergen

   Openbaring 3,aan de gemeente van filadelphia. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal.

  • Jochem Schaab

   2 Thessalonizensen 2 vers 1-3 en leg me nu eens een opname uit

   Sorry maar het gaat er bij mij niet in.

   Petrus zei ook tegen Jezus dat hij niet hoefde te sterven in Matheus 16 en dat hij niet het kruis op zich hoefde te nemen. Wat zei Jezus terug? "Achter me weg satan" Alsjeblieft durf het kruis op je te nemen. Wees voorbereid. Hij is nabij met al deze dingen in de wereld, zeker nu met corona en de great reset die elke grote leider heeft ondertekend. De grote verdrukking is een teken van genade, niet Gods toorn. Mensen sta klaar om je hele leven op te geven, want in de eindtijd kunnen alleen mensen met het teken van het beest betalen en verkopen, dat betekent dat we dus zo goed als vogelvrij worden verklaard. Wees voorbereid en richt je op de onzichtbare dingen, niet op de verschrikking die de grote verdrukking brengt. De prijs die we krijgen aan het einde weegt niet eens bijna op aan wat we moeten doorgaan.

  • Antoinette Geeven

   Jaap het beste is op je knieën te gaan en de heer jou te openbaren dat wij door de verdrukking gaan. Onze test is nemen wij het teken van het beest. En het gaat er om zijn wij klaar. Puur en rein.

  • Daniel Borrego

   Filippenzen 3 vers 20 en 21, Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.